آقای معاون انقلاب! شما فرودگاه های آلمان را درست شمارش نکرده اید [+فیلم]


عصر ایران با انتشار ویدئوی زیر درباره اظهارات اخیر معاون سیزدهم دولت در امور استخدامی نوشت: میشم لطیفی معاون امور استخدامی رئیس جمهور در اقدامی غیرواقعی در مورد تعداد فرودگاه های ایران بزرگنمایی کرد. او می گوید: ایران ۵۴ فرودگاه دارد اما آلمان ۵ فرودگاه دارد.

اطلاعاتی که می دهد نادرست است و صنعت هوانوردی ایران را نمی توان با آلمان مقایسه کرد. آلمان بیش از ۶۰ فرودگاه مدنی دارد که همگی فعال هستند و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در دهه ۲۰ یعنی حدود ۱۰۰ سال پیش راه اندازی شد.

انتهای پیام