آمار فوتی‌های کرونا، در امروز ۱۴۰۱/۰۲/۰۶



وزارت بهداشت آمار فوتی‌های کرونا در امروز ۶ اردیبهشت ماه را ۲۸ نفر گفتن کرد.