آمار فوتی‌های کرونا، همانطور که صحبت می کنیم ۱۴۰۱/۰۲/۰۸وزارت بهداشت آمار فوتی‌های کرونا همانطور که صحبت می کنیم ۸ اردیبهشت ماه را ۱۷ نفر گفتن کرد.