آموزش شیرینی پزی / طرز تهیه بستنی وانیلی خانگیبرخلاف تصور متعدد اجتناب کرده اند افراد، تهیه بستنی کار سختی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان آن را {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون از دستگاه خاصی مناسب کرد، پس به سختی صبر کنید و ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت را اجتناب کرده اند پوشش بستنی شخصی در اطراف کنید. بستنی خوش ذوق ای همراه خود سبک های مختلف مناسب کنید.

تا حد زیادی بیاموزید:

آموزش شیرینی پزی / کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز خانم های خانه دار برای خوش ذوق شدن حلوا

چرخ دنده تشکیل دهنده بستنی وانیلی
خامه صبحانه: ۲۰۰ خوب و دنج
شیر پرچرب: ۱ لیتر
جهیزیه: منصفانه قاشق چایخوری پر
شکر: ۲۰۰ خوب و دنج + ۲ قاشق چایخوری
زرده تخم مرغ: ۴ عدد
وانیل: منصفانه قاشق چایخوری پر
تکه های یخ: به مقیاس کافی
پودر پسته: {برای تزئین}

طرز تهیه بستنی وانیلی:

برای تهیه بستنی وانیلی ابتدا باید شیر را در ظرفی ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حرارت به عادی قرار دهید به همان اندازه شیر اخیر شود با این حال نجوشد.

سپس زرده کنار شده اجتناب کرده اند سفیده را همراه خود منصفانه پیمانه شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانیل در ظرفی ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۵ دقیقه همراه خود همزن هم می زنیم به همان اندازه چرخ دنده همراه خود هم ترکیب کردن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آن روشن شود.

۴ قاشق غذاخوری اجتناب کرده اند شیر اخیر کنار هم قرار دادن را پس اجتناب کرده اند ۵ دقیقه هم زدن چرخ دنده کم کم اضافه کنید. ابتدا ۱ قاشق غذاخوری شیر را موجود در ترکیب کردن تخم مرغ ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزنید.

سپس سه قاشق غذاخوری تولید دیگری را کم کم به ترتیب اضافه کنید به همان اندازه چرخ دنده تخم مرغ در تأثیر حرارت شیر ​​از دوام نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند از جمله شیر، چرخ دنده را به سختی تا حد زیادی هم بزنید به همان اندازه کمیت آن بیش از حد شود، غلیظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبسط شود.

منصفانه قاشق غذاخوری آویشن را همراه خود ۲ قاشق غذاخوری شکر ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هم زدن کم کم در شیر اخیر بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام هم بزنید، این کار را نکنید.

بعد اجتناب کرده اند ترکیب کردن شدن زرده ها همراه خود شیر خامه را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند هم بزنید به همان اندازه خامه انصافاً در شیر رفع شود.

ترکیب کردن شیر را روی شومینه بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام هم بزنید به همان اندازه زرده در حین پخت لخته نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هم زدن شیر و هفت به همان اندازه ۸ دقیقه جوشاندن آن را خاموش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده را اجتناب کرده اند صافی رد کنید به همان اندازه چرخ دنده انصافاً یکدست شوند. .

بیشتر است چرخ دنده بستنی را در ظرف استیل بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت کنید به همان اندازه به سختی سرماخوردگی شود.

سپس آن را به مدت نیم ساعت در فریزر قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً سرماخوردگی کنید با این حال فریز نکنید.

مقداری یخ دانش شده را در ظرفی بهتر اجتناب کرده اند مقداری کدام ممکن است چرخ دنده بستنی ریخته اید بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی یخ به سختی نمک بپاشید به همان اندازه بعداً آب شود.

بعد اجتناب کرده اند نیم ساعت کاسه بستنی را اجتناب کرده اند فریزر خارج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب یخ قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} ورق بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف چرخ دنده را کدام ممکن است سردتر شده بود همراه خود وسط ترکیب کردن کنید.

بعد اجتناب کرده اند هم زدن چرخ دنده بستنی همراه خود شبیه به سطل یخ زیر آن را به مدت نیم ساعت در فریزر قرار دهید.

بعد اجتناب کرده اند نیم ساعت یک بار دیگر چرخ دنده را هم بزنید. این کار را ۵ به همان اندازه ۶ بار انجام دهید. هر بار کدام ممکن است چرخ دنده را اجتناب کرده اند فریزر خارج می کنید، چرخ دنده غلیظ تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب تر می شوند.

بعد اجتناب کرده اند اینکه اجزای بستنی انصافاً جذاب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم مخلوط کردن شد، کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان آن را در ظرف صحیح تری ریخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۲ به همان اندازه ۳ ساعت در فریزر قرار داد به همان اندازه یخ بزند.

سپس در هر زمان که کدام ممکن است دوست داشتید بستنی کنار هم قرار دادن شده را در ظرف های مورد کنجکاوی شخصی بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به سختی پودر پسته هر دو عامل عکس کدام ممکن است دوست دارید تزیین کنید.

اگر در منزل بستنی ساز دارید می توانید چرخ دنده ترکیب کردن شده همراه خود شیر را در اطراف اجتناب کرده اند حرارت بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه سطوح را انجام دهید.

انتهای پیام/