آیین نامه {رتبه بندی} دانشگاهیان به مقامات کشتی شده استبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، یوسف نوری در محیط مراسم امضای تفاهم نامه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق آزاد تجاری همراه خود خاص اینکه این سیستم بلندمدت ما برای فریب دادن انرژی فریب دادن اجتناب کرده اند طریق دانشکده فرهنگیان است، ذکر شد: باید به نحوی بهبود پیدا کنیم. گستره تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت» فرصتی داشته باشد نیروی معلم می خواست را در کل انبساط داده ها آموز در افق بیست ساله کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن مناطق آزاد است، فراهم تنبل.

اصولاً بیاموزید: تمایز حقوق دانشگاهیان چیست؟

وی افزود: در مناطق کم برخوردار انواع زیادی مناطق آزاد موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا باید ملاحظه قابل توجه شود کدام ممکن است ارتقای آموزش {در این} مناطق در این سیستم های سال بلند مدت سبک تذکر قرار گیرد.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود خاص اینکه در اردیبهشت ماه ۳۴ هزار نفر در آزمون استخدامی فریب دادن می شوند، ذکر شد: ۲۵ هزار نفر هم وارد دانشکده فرهنگیان می شوند.

نوری کسب اطلاعات در مورد فینال مورد اجتناب کرده اند تدوین {رتبه بندی} دانشگاهیان ذکر شد: تدوین {رتبه بندی} به همان اندازه در حال حاضر خوب جایگزین {بوده است}. کلاس ها کارشناسی متعددی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل اولین آن به مقامات کشتی شد. مدل اولین در مقامات بر مقدمه به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی اظهار تذکر تبدیل می شود.

وی در {پاسخ به} برخی ایرادات با اشاره به مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه پرونده عنوان، ذکر شد: به هیچ وجه نمی توان همراه خود خوب سیستم همه را راضی کرد. می خواستم پیشنهادات مخلوط آوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ما را برای دوستانی کدام ممکن است در کلاس ها بودند بفرستند به همان اندازه بازرسی کنند. اگر موردی پذیرفته شود، اعمال تبدیل می شود.

انتهای پیام/