ابراز تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت نخست وزیر سابق ژاپن
رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر ژاپن این ضایعه را به دولت و ملت دوست ژاپن تسلیت گفت و برای نخست وزیر سابق این کشور آرامش و درگذشت وی را آرزو کرد.