ابطحی: صداهای اعتراض را باید بشنوید


محمدعلی ابطحی گفت: اگر زیرساخت های توسعه سیاسی فراهم شود، اعتراض به خیابان ها نمی آید. احزاب، اتحادیه های کارگری و تشکل های مدنی از ساختارهای اساسی توسعه سیاسی هستند و می توانند اعتراضات را به صورت تخصصی بررسی و به دولت منتقل کنند و حتی بر اساس قانون اساسی اعتراضات گسترده ای را آغاز کنند. در عین حال، نگاه به آنها نباید ابزار باشد; زیرا اگر جامعه مدنی اعتراضات را حل کند، اعتراضات مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد.

محمدعلی ابطحی: باید چاره ای اندیشید تا صدای اعتراض ها شنیده شود/ اگر تشکل های مدنی ضعیف شوند، سیاست وارد خیابان ها می شود.

به گزارش ایسنا، این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: جامعه مدنی یکی از ساختارهای اساسی توسعه سیاسی است و می تواند اعتراضات را به صورت تخصصی بررسی و به دولت منتقل کند.

محمدعلی ابطحی با بیان اینکه «راه جمع‌آوری سیاست از خیابان‌ها در همه جای دنیا مهیا شده است»، گفت: برای اینکه صدای اعتراض به گوش برسد، ابتدا باید اراده سیاسی در این زمینه وجود داشته باشد. بخشی از دولت، نه اینکه آنها فقط می خواهند در زمان بحران خاموش شود، بلکه باید ماهیت درگیری و علت آن را درک کرد.

وی ادامه داد: در گام بعدی باید راهکاری برای شنیدن اعتراض ایجاد شود. این موضوع در طول سالیان متمادی مطرح بوده است، اما بخش‌هایی از کشور تحت تأثیر آن قرار نگرفته است. اگر زیرساخت های توسعه سیاسی فراهم شود، اعتراض به خیابان ها نمی آید. احزاب، اتحادیه های کارگری و تشکل های مدنی از ساختارهای اساسی توسعه سیاسی هستند و می توانند اعتراضات را به صورت تخصصی بررسی و به دولت منتقل کنند و حتی بر اساس قانون اساسی اعتراضات گسترده ای را آغاز کنند. در عین حال، نگاه به آنها نباید ابزار باشد; زیرا اگر جامعه مدنی اعتراضات را حل کند، اعتراضات مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: روند شنیدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده و باید در کشور ما نیز جا بیفتد. احزاب نباید محدود شوند و فرصت‌های صدای اعتراض محدود نشود. در غیر این صورت اعتراضات به خیابان ها می رسد. وقتی جامعه مدنی ضعیف می شود، سیاست به خیابان می آید.

انتهای پیام