اخبار دیگر در دعوا تکذیب و تایید افزایش حقوق مستمری بگیران: تایید شد


علی اکبر عیوضی گفت: مقرر شده حقوق بازنشستگان افزایش یابد و چالش اخیر مستمری بگیران سایر رده ها طبق قانون انجام شود و همه مشمول قانون باشند.

به گزارش ایلنا، علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) اعلام کرد که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به همراه اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مرکزی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزیر کار با معاونان وزرا و جلسه ای با این سازمان داشتیم، گفت: در آن جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و چالش اخیر بازنشستگان سایر رده ها باشد. باید طبق قانون انجام شود و همه تحت قانون باشند.

وی در پاسخ به این سوال که «منظور از همان قانونی که در جلسات داده شد چه بود؟ وی پاسخ داد: منظور از قانون در بحث افزایش حقوق بازنشستگان این است که مجلس تصویب کرده و از طریق رئیس مجلس به دولت ارائه شده است. آنچه در مجلس تصویب شد، مصوبه هیأت امنای تأمین اجتماعی در پی مصوبه شورای کل کار است که ضامن افزایش ۳۸ درصدی با ۵۱۵ هزار تومان مستمری بازنشستگان سایر رده ها یعنی میانگین می شود. . با درآمد

ایوزی در پایان گفت: امروز زاهدی وفا سرپرست وزارت کار باید این خبر را به صورت رسمی تری از طریق رسانه ها اعلام می کرد. وی افزود: همچنین امیدواریم که امروز در اسرع وقت خبر رسمی قانونی بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند. به ویژه در جلسه به ما قول داده شد که تصمیمات حقوقی جدید جانبازان در مرداد ماه امسال در پروفایل آنها قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام