ادارات و مدارس کدام استان‌ها امروز ۴ خرداد تعطیل شد؟پیش بینی دستگاه‌ها از آلودگی امروز این است که نسبت به امروز غلظت آلودگی بسیار کمتر است، اما هوای همچنان بسیار ناسالم است و از همین رو چهارشنبه کلیه مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات استان تهران تعطیل خواهد بود.