ارزیابی وضعیت فیزیکی زمین گلف ضروری است

ارزیابی تناسب اندام یک گلف باز می تواند ابزار ارزشمندی برای کمک به هر گلف باز در ارزیابی موقعیت خود باشد و در نتیجه به او کمک کند تصمیم بگیرد که برای بهبود چه کاری می تواند انجام دهد.

در حال حاضر توسط گلف بازان پذیرفته شده است که بهبود تناسب اندام گلف تقریباً همیشه به معنای بهبود خیره کننده کیفیت و سطح بازی هر گلف باز، چه جوان و چه بزرگسال، و چه زن یا مرد باشد یا خیر.

در قدیم به ندرت گلف بازان به چیزی مانند ارزیابی تناسب اندام گلف فکر می کردند. در واقع، کلمه “ورزش” را می توان به عنوان یک کلمه کثیف در گلف طبقه بندی کرد. در آن روزها گلف یک بازی جنتلمنی در نظر گرفته می شد، جایی که اکثر مردم تقریباً تمام بازی را انجام می دادند در حالی که اصلاً عرق نمی کردند. در نتیجه، تمرینات و برنامه های تناسب اندام گلف تقریباً ناشنیده بودند. اما زمانه تغییر کرده است.

بازی مدرن تغییر کرده است و تمرینات مخصوص گلف در میان حرفه ای ها یک قاعده است و استثنا نیست، همانطور که ارزیابی تناسب اندام گلف نیز انجام می شود. حتی در میان گلف بازان آماتور که به طور جدی علاقه مند به بهبود بازی خود هستند، ارزیابی تناسب اندام یک گلف باز مهم است.

بدون ارزیابی سطح فعلی تناسب اندام شما در گلف و به دنبال آن یک اقدام خاص، مانند شرکت در یک برنامه تمرینی گلف، شانس لذت بردن از بازی گلف شما بسیار کم است و شانس بهبود ضرر شما تقریباً صفر است. این به این دلیل است که شما به طور فزاینده ای خود را در حال بازی در برابر گلف بازان شرکت کننده در برنامه های آموزشی گلف خواهید دید.

در واقع، تحقیقات اخیر به وضوح نشان داده است که با بزرگتر شدن گلف بازانی که تمرین نمی کنند، بازی آنها بدتر می شود و علیرغم فعالیت تفریحی لذت بخشی که ممکن است برای سال ها می شناختند، آن را به یک تجربه ناامیدکننده تبدیل می کند.

به طور فزاینده ای روشن می شود که ارزیابی تناسب اندام گلف حتی رایج تر می شود و ابزاری حیاتی برای کمک به گلف بازان برای انجام اقدامات لازم برای بهبود بازی خود است.

رژیم لاغری سریع