از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه؛ تسهیلات پرداختی بانک تعاون به ۲۰۳ میلیارد ریال رسید


تسهیلات پرداختی بانک تعاون تعاون به 203 میلیارد ریال رسید

رئیس امور اعتبارات بانک تعاونی تحصه افزود: برای بخش صنعت ۳۹ میلیارد ریال، بخش خدمات ۳۰ میلیارد ریال، بخش کشاورزی ۱۸.۵ میلیارد ریال، بخش بازرگانی ۶.۹ میلیارد ریال و ۵.۵ هزار ریال است. میلیارد دلار به بخش مسکن و تجهیزات پرداخت شده است.
احمد محمدی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال میزان تجهیزات پرداختی بانک توسعه تعاون به ۲۸۵ میلیارد ریال می رسد، گفت: در هفت ماه سال جاری تجهیزات پرداختی انجام می شود. ذینفعان موسسات امدادی مانند کمیته امداد، بهزیستی، ازدواج. ، بچه دار شدن و خرید تضمینی گندم به ۳۵ میلیارد ریال رسید.
وی ادامه داد: با توجه به تکالیفی که دولت در سال ۱۴۰۱ به بانک داد، ۵۴ میلیارد ریال برای رد دیون باید پرداخت کنیم که شامل کمک ها، رفاهی، خدمات کمیته ازدواج و زایمان و تجهیزات سپرده خانه های زایمان است.
رئیس امور اعتبارات بانک تعاونی تولید گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۲۵۰۰ میلیارد ریال، خدمات حمایتی کشاورزی با ۵۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش تولید مسکن با یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ادوات مسافرتی رئیس جمهور با ۷۵ هزار میلیارد ریال از جمله موارد است. تجهیزات لازم امسال
محمدی اعلام کرد: ۴۵ درصد از برنامه اعلام شده تا پایان مهرماه در حوزه لوازم خانگی اجرا شده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بیشترین میزان تجهیزات پرداختی بانک توسعه تعاون طی هفت ماهه امسال مربوط به بخش صنعت و معدن است که ۴۰ درصد کل تجهیزات را به خود اختصاص داده است که این رقم اهمیت آن را نشان می دهد. این بخش در بانک توسعه تعاون.
به گفته وی، ۱۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک تعاون تا پایان مهرماه به بخش خدمات پرداخت شده است.
رئیس امور اعتبارات بانک توسعه تعاون از جهت دهی تسهیلات بانک توسعه تعاون به حفظ مشاغل موجود و حمایت از مشاغل جدید خبر داد و گفت: ۵۷ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در حوزه تولید بوده است.
محمدی گفت: بانک توسعه تعاون پنج تفاهم نامه عاملیتی از تبصره ۱۸ با دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صلح، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و سازمان آموزش حرفه ای و حرفه ای منعقد کرده است. درصد منابع معادل ۴۳ میلیارد ریال تا پایان مهرماه بخش بخش ۹۳ درصد منابع را جذب کرده است.
در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز قرارداد نمایندگی به ارزش ۲۹۰۰ میلیارد ریال با صندوق توسعه ملی منعقد شده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون نیز در قالب ماده ۵۶ ۲۰ میلیارد ریالی در ۱۲ پروژه عمرانی ملی مشارکت دارد که در حوزه حمل و نقل نیز بانک توسعه تعاون از طریق سند موافقتنامه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای پروژه های ریلی اختصاص می دهد. .

نوشته شده از ابتدای امسال تا پایان مهر؛ مرکز پرداخت بانک تعاونی به ۲۰۳ میلیارد ریال رسید اولین بار در سایت خبری تحلیلی افوگ منتشر شد. ظاهر شد.