از لکه‌های سیاه روی لثه چه می‌دانید؟لثه یک بافت نرم و فیبری است که بدنه اصلی دندان‌ها را احاطه کرده است. آن‌ها از استخوان آلوئولی در ناحیه ریشه دندان محافظت کرده و آن را می‌پوشانند. آن‌ها به همراه بافت استخوانی و رباط پریودنتال پریودنتیوم را تشکیل می‌دهند.