استراتژی‌های طلاییِ بررسی برای کنکوری‌هاتا حد زیادی نامزدها، کنکور را همانند غولی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است به شمار می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معضل احتمال زیادی دارد کدام ممکن است باعث اجتناب کرده اند بازو قدم گذاشتن احتمال قبولی آن‌ها در دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع‌های برتر شود.