استفاده از پتانسیل نیروگاه ها در توسعه اقتصادی و صنعتی قشم – سایت تحلیل عقوف


تعداد کل افراد مبتلا در جهان

آخرین به روز رسانی در:

کسانی که بیمار هستند

مرده

بهبودها

موارد قابل اجرا

امروز مریض

مرگ های امروز

یک مورد مهم

کشورهای آسیب دیده