استقلال دانشگاه های فرانسه در مدیریت / بودجه آموزش عالی به ۶ وزارتخانه تقسیم می شود.به گفته نویسنده گروه دانشگاه اسکانیز، فرانسه کشوری موفق در طراحی و مدیریت آموزش عالی است. به همین دلیل شناخت آموزش عالی این کشور می تواند به الگوسازی خوب برای کشورمان کمک کند. ایسکانیوز در این گزارش به بررسی ساختار آموزش، بودجه بندی و نحوه مدیریت موسسات فرانسوی پرداخته است.

دولت بدنه اصلی آموزش عالی در فرانسه است. ساختار حکومت در فرانسه تا حد زیادی شبیه ایران است. این بدان معناست که رئیس دولت در این کشور با رای مستقیم مردم و سپس رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه انتخاب می شود.

جمعیت فرانسه در سال ۲۰۱۹، ۶۷ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۱۵.۸ میلیون نفر دانشجو بوده اند که از این تعداد ۲.۷ میلیون نفر دانشجو بوده اند.

آموزش عالی در فرانسه توسط دولت، مقامات محلی، خانواده ها و شرکت ها تامین می شود. کل بودجه فرانسه برای آموزش عالی در سال ۲۰۱۹، ۱۶۱ میلیارد یورو بود که ۶.۶ درصد از کل بودجه این کشور را تشکیل می داد. دولت با سهم ۵۷ درصدی بودجه به عنوان تامین کننده اصلی بودجه آموزش عالی در کشور شناخته شده است. پس از آن، مقامات محلی و منطقه ای با ۲۳ درصد، ۷ درصد خانوارها و ۱۲.۵ درصد شهرداری ها، دیگر خدمات دهنده منابع مالی در این زمینه هستند.

نکته این است که بودجه آموزش عالی که در قانون بودجه کشور پیش بینی شده است، محدود به وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری نمی شود و در بین ۶ وزارتخانه شامل آموزش و پرورش کشور، آموزش و پرورش و عالی، محیط زیست; توسعه پایدار، اقتصاد، دفاع، فرهنگ و کشاورزی تقسیم می شوند.

طبق قانونی که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، دانشگاه های فرانسه در مدیریت بودجه خود به خودکفایی رسیدند و همچنین اعتبار تخصصی دریافت کردند.

شورای مرکزی تحقیقات و سنجش آموزش عالی «یک مرجع اداری مستقل است که در سال ۱۳۶۴ به منظور ارزیابی مؤسسات، واحدهای پژوهشی و دوره‌های آموزشی ایجاد شد.

ارزشیابی نظام آموزش عالی فرانسه بر اساس دو نوع ارزیابی داخلی و خارجی است. بر اساس اصل آزادی و استقلال نهادی که در قانون این کشور قید شده است، این موسسه به عنوان اولین مسئول در مدیریت کیفیت آموزش عالی شناخته می شود. به این ترتیب موسسه می تواند نقاط قوت، ضعف و بهبودهای خود را شناسایی کند.

انتهای پیام/