افزایش روزانه نرخ دلارهر برگ اسکناس دلاری بازار ثابت که در روزهای ابتدایی هفته در سطح قیمتی ۲۶۰۰۰ تومان اصلی فروخته می شد، در آخرین روزهای هفته با رشد تقریبی ۲.۸۸ درصدی در قیمت ۲۷۰۲۷ تومان فروخته شد.