افزایش شکاف قیمت دلار در بازارهر اسکناس در بازار در جریان معاملات دیروز با افزایش تقریبی ۲۳۳ تومانی نسبت به نرخ روز شنبه، مجددا وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد و به ۲۷ هزار و ۱۷۹ تومان رسید.