افزایش نرخ رسمی ارز ۲۷
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه ۸ تیرماه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ رسمی ۸ ارز کاهش و ۲۷ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۱ ارز بدون تغییر باقی ماند.