افزایش ۲۶ دلاری قیمت جهانی گندم در یک واحد روزبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، پس اجتناب کرده اند اتفاقات رخ داده، قیمت موارد در بازارهای جهانی همچنان الگو صعودی شخصی را شکسته نشده می دهد.

اصولاً بیاموزید:

قیمت کسب تضمینی گندم ادعا شد

افزایش قیمت اجتناب کرده اند فوریه ۱۹۹۸ {به دلیل} شیوع ویروس کرونا تحریک کردن شده است، با این حال در چهل روز قبل پس اجتناب کرده اند نبرد نیروی دریایی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، سرعت آن مرتفع است.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین توسط خودم ۳۰ سهم غلات جهان را تامین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در جایگاه پنجم قرار دارند.

قیمت موارد همین الان به افزایش شخصی شکسته نشده داد، به منظور که گندم همین الان تنها ۲۶ دلار برای علف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت برای دام ۳.۲۵ دلار افزایش کشف شد.

قیمت سایر موارد با افزایش ۱۰.۷۵ دلاری دانه های روغنی شکسته نشده کشف شد.

۲ هدف اصلی برای انبساط قیمت موارد روی زمین موجود است.

اول، تهیه محصولات حیاتی {به دلیل} شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد نیروی دریایی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین مختل شده است.

ثانیا؛ ملت ها ذخایر شخصی را افزایش دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تقاضا در نتیجه افزایش قیمت ها شد. چین توسط خودم نیمی اجتناب کرده اند صادرات گندم جهان را به شخصی اختصاص داده است.

انتهای پیام/