امام جمعه آستارا: هزینه اصحاب کهف چندان زیاد نبود


اورژانس نوشت: امام جمعه آستارا با ارسال جوک هایی درباره گرانی های اخیر در کشور.

امام جمعه آستارا در توییتی ساختگی درباره افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر نوشت:

قیمت کالاها در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته است به طوری که سیصد سال پس از گران شدن اصحاب پانگونی افزایش قیمت نداشته است.