امام خامنه‌ای: دنیای اسلام به طور قابل توجهی کودکان را به میدان عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت فرا میخوانم – موقعیت یابی خبری تحلیلی افق


 به گزارش افق نیوز ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به رویداد روز جهانی قدس با برشمردن سیگنال‌های فوق العاده امیدبخش اجتناب کرده اند پیشِ رو بودن بلند مدت‌ای مشخص به نفع مردمان فلسطین اجتناب کرده اند جمله توسعه میدانِ از دوام به کل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، ضعیف شدن رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی بی نظیر آن یعنی آمریکا، حوادث سال‌های جدیدترین فلسطین را به معنای ابطال همه قالب‌های سازش با رژیم صهیونیستی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن یادآوری برکات بی‌بدیل پدیده از دوام در قلمرو غرب آسیا، تأکید کردند: تنها با نیروی از دوام می‌توان امتیازات دنیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن دشواری فلسطین را رفع کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان با درود به امام بزرگوار کدام ممکن است پدر مingسس بنیان مبارک روز قدس بودند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید با درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام فراوان به ملت عظیم‌الشأن ایران کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم با حضور پر انگیزه شخصی در میدان در همه جای ملت حماسه‌ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک ممکن است در میدان حفاظت دقیقِ سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم اجتناب کرده اند قدس موجب انرژی تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استقامت کسانی است کدام ممکن است با جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی اجتناب کرده اند قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی حفاظت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید خدا کشتی غول پیکر فلسطین به نتایج آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک شخصی نزدیک خواهد بود.

رئیس انقلاب در یکپارچه با خاص اینکه همانطور که صحبت می کنیم قصد دارند به زبان عربی خطاب به دنیای اسلام بخصوص دنیای عرب سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت کدام ممکن است تا رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای سال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، روده ها فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر ملت غصب شده، اجتناب کرده اند بحر تا نهر، یکپارچه قدس است.

ایشان با ادعا کردن ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهامت کم‌نظیر ملت فلسطین، عملیات فداکارانه کودکان فلسطینی را موجب تحمیل دفاع دفاعی برای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشارت‌دهنده بلند مدت‌ای مشخص دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خاص سیگنال‌های رقم مصرف کردن معادله‌ای جدید در همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای فلسطین خاطرنشان کردند: همانطور که صحبت می کنیم «آرزو شکست‌ناپذیر» در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه قلمرو‌ی غرب آسیا متنوع «نظامی شکست‌ناپذیر» صهیونیست شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جنایتکار ناچار شده آرایش تهاجمی شخصی را به تدافعی تغییر تدریجی.

شکست‌های پیاپیِ مهمترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا در نبرد افغانستان، در پوشش فشار حداکثری بر ایران اسلامی، در مخالفت با توانایی‌های آسیا، در بالای همه چیز مالی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدیریت خانه شخصی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پدیده سوراخ عمیق در حاکمیت آمریکایی، مواردی عکس بود کدام ممکن است رئیس انقلاب به‌عنوان سیگنال‌های بلند مدت‌ای مشخص به آنها ردیابی کردند.

ایشان با ردیابی به بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن رژیم صهیونیستی در آشفتگی مشکلات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش، افزودند: جلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرم زودتر کدام ممکن است در رأس رژیم بود، در پی حماسه‌ی سیف القدس به زباله‌دان اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشینان همانطور که صحبت می کنیم او هم هر ساعت در پیش بینی تیغ دریافت کرد حماسه‌ای دیگرند.

تسنیم/حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در یکپارچه با ردیابی به الگوی‌های عینی اجتناب کرده اند توسعه از دوام {در سراسر} فلسطین یادآور تحرک اردوگاه جنین کدام ممکن است صهیونیست‌ها را حلقه دار کرده است، تقاضاِ ۷۰ سهم اجتناب کرده اند فلسطینی‌ها برای حمله ارتش به رژیم غاصب، حرکت‌های جهادی مردمان فلسطین در بخش‌های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی سرزمین‌های ۱۹۴۸، راهپیمایی‌های با کیفیت حرفه ای در اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شرقی، حفاظت جانانه کودکان فلسطین اجتناب کرده اند مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمایش ارتش در غزه، تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه از دوام تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین بر یکپارچه جهاد وحدت تذکر یافته‌اند. این پدیده‌های مهم قصد کردن آمادگی مناسب فلسطینی‌ها برای معامله رژیم غاصب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو گروه‌های مجاهد را باز می‌گذارد تا هر بار اجباری دانستند وارد حرکت شوند.

ایشان پیام مهم این حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را در سال‌های جدیدترین در فلسطین رخ داده است، ابطال همه قالب‌های سازش با دشمن صهیونیست خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: هیچ طرحی کسب اطلاعات در مورد فلسطین در غیاب یا دوست ندارم تذکر صاحبان آن یعنی فلسطینی‌ها اجراشدنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی همه توافقات پیش اجتناب کرده اند این یادآور اُسلو، یا قالب عربی ۲ دولتی، یا تخفیف قرن، یا دوره ای‌سازی‌های حقیرانه جدیدترین باطل شده‌اند.

رئیس انقلاب با ردیابی به استمرار بسیاری از جنایات رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن اجتناب کرده اند نفس افتادن آن، افزودند: دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا کدام ممکن است در نظریه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در مخالفت با این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مظلوم حفاظت نمی‌کنند اما علاوه بر این به گرگ خونخوار کمک هم می‌کنند.

ایشان درس غول پیکر اجتناب کرده اند این رفتار مزوّرانه توانایی‌های نژادپرست غربی را پرهیز اجتناب کرده اند هر گونه تکیه کردن به آنها دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند: تنها با نیروی از دوام کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند تعلیم قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام اسلام گران قیمت است، می‌توان امتیازات دنیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن دشواری فلسطین را رفع کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعیین کنید‌گیری از دوام در قلمرو غرب آسیا را پر برکت‌ترین پدیده این قلمرو برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: کیان از دوام بود کدام ممکن است بخش‌های اشغال‌شده لبنان را اجتناب کرده اند لوث وجود صهیونیست‌ها پاک کرد، عراق را اجتناب کرده اند حلقوم آمریکا سطح کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرّ داعش نجات داد، به مدافعان سوری در مخالفت با نقشه‌های آمریکا مدد رساند، با تروریسم در سراسر جهان کشتی می‌تدریجی، به مردمان مقاوم یمن در جنگی کدام ممکن است به آنها تحمیل شده است یاری می‌رساند، با پنجه افکندن به موجودیت غاصبان صهیونیست به توفیق الهی آنها را به زانو در می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با امتحان شده مجاهدانه، دشواری قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را در ایده ها کلی جهان روز {به روز} عالی‌تر می‌تدریجی.

ایشان با یادآوری آیاتی اجتناب کرده اند قرآن کریم کدام ممکن است بشارت‌دهنده یاری پروردگار به مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابران است خطاب به مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فداکار آن تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران همچنان کدام ممکن است صدها آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت نیز بر آن پای فشرده است، حامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت خیانت‌آمیز دوره ای‌سازی روابط با رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش تطبیع‌پذیری را محکوم می‌تدریجی.

رئیس انقلاب با ردیابی به اینکه برخی مقامات‌های عربی به آمریکا آگاه‌اند در رفع دشواری فلسطین شتاب تدریجی، افزودند: اگر منظور آنان اینجا است کدام ممکن است آمریکا پیش اجتناب کرده اند سطح قدم گذاشتن اجتناب کرده اند قلمرو، هر مانع را اجتناب کرده اند بالا راه تثبیت رژیم غاصب بردارد، اولاً خیانت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دنیای عرب ننگ آفریده‌اند، ثانیاً آسان‌لوحی به خرج داده‌اند از کور نمی‌تواند عصاکش کور دگر شود.

ایشان در نهایت سخنانشان با درود به روح شهیدان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به خانوار‌های آنان، به اسیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان فلسطینی کدام ممکن است با آرزو‌ی استوار از دوام می‌کنند تحیت گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: بازو گروه‌های فلسطینی مقاوم را کدام ممکن است بخش مهم این وظیفه غول پیکر را بر دوش گرفته‌اند می‌فشارم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای اسلام به‌ویژه کودکان را به حضور {در این} میدان عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت فرا می‌خوانم.