امیر قلعه وانی هواپیما خرید!قلعه نویی که دوستان زیادی در این ایرلاین دارد، پس از بررسی کامل در فرودگاه تصمیم به خرید یک هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ و قرار دادن آن در خطوط مسافربری گرفت.