انتشار تصاویر تازه از ایران و توله‌هایش
دامپزشک این دو توله یوز، علت نپذیرفته شدن توسط ایران را استفاده از دستکش توسط تیم پزشکی در زمان سزارین عنوان کرده است.

رژیم لاغری سریع