انتقاد برخی اجتناب کرده اند کارمندان صداوسیما به سخنان محمد خنیفر


کانال، بخشی اجتناب کرده اند کارمندان هفت تپیه به تماس گرفتن استقلال کدام ممکن است با محمد خنیفر، یکی اجتناب کرده اند کارمندان این نمایندگی مرتبط بود، پس اجتناب کرده اند حضور در یک واحد این سیستم رادیویی در نوروز، توده ها اجتناب کرده اند کار کردن وی انتقاد کرد.

به گزارش عدالت نیوز، یکی اجتناب کرده اند کارمندان منتقد وی نوشت: سلام به همکاران عاشق، این نامه را برای آقای #محمد_خنیفر می نویسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​می گویم صحبت های خواهید کرد در این سیستم صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در دقایق پایانی ساعت ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقه اول. در سال ۱۴۰۱ شبیه به حرف را نزد.

وی در شکسته نشده نوشت: برخلاف آنچه مشاوره ام، استراحت به هفت تپه برنگشته است. اسماعیل بخشی به حرکت کار بازگشت. باقی مانده است عالی وکیل در هفت طبع هست کدام ممکن است برای شما ممکن است تلاش کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زنانه زیلابی به زندان محکوم شد. باقی مانده است تعدادی از نوع قرارداد در هفت تپه داریم. ما Seven Hills داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است دستمزد کمتری نسبت به بقیه نمایندگی های Seven Hills داریم. مدیران همچنان شریر هستند [گذشته] آنها تازی هستند. شرکای فصلی باقی مانده است برای قراردادشان تصمیم گیری نشده اند. باقی مانده است هم می گویید کدام ممکن است استراحت به هفت تپه برگشته است؟ وابسته احترام جناب آقای خنیفر! شاید برای برخی اجتناب کرده اند همکاران صلح صورت گرفته است. خواهید کرد توسط خودم به حرکت کار برگشتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید عروسی کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد باشید. با این حال {برای بسیاری} اجتناب کرده اند ما تولید دیگری صلح نیست.”

این کارمند در تحسین اجتناب کرده اند خنیفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان {در این} این سیستم نوشت: «آقای خنیفر! وقتی به این سیستم ای می روی کدام ممکن است حتی اسم اسماعیل بخشی را هم نمی گذاشتی، اصلاً نمی روی.» وقتی به این سیستم می روید. جایی کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند امام جمعه تشکر کرد، با این حال حتی عالی بار عنوان کارمند هفت تابه را هم نمی‌آورید، وارد آن این سیستم نشوید.»

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتقادات شخصی اظهار داشت: آقای خنیفر، عدالت خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیجی دقیقا چیست؟ [کار] خواه یا نه این ما هستیم؟ بجز آنها سعی در توهین داشته باشند؟ وگرنه ما سالها زجر میکشیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور میشدیم. چرا این هکرها را مادر خطاب می کنید ۹ وابسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانتان؟

انتهای پیام