انتقاد به یکپارچه‌ی سرپرستی بخشداری چلو


یکی اجتناب کرده اند بینندگان عدالت نیوز اجتناب کرده اند خوزستان در پیامی ارسالی نوشت:

یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است نظام دولتی ملت در کل فاصله‌های مختلف حاوی آن بوده، سکان داری تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های کلیدی ملت اجتناب کرده اند طریق سرپرست است.

این موضوع سبب شده، مدیری کدام ممکن است ماه‌ها سرپرستی خوب تجهیزات را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژه تصمیم شخصی را مبهم می‌داند، انگیزه انتقادی برای ورزش نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در حد امضای محدود تعدادی از نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری تعدادی از مونتاژ، به یکپارچه کار در آن وظیفه بپردازد.

در استان خوزستان، شهرستان اندیکا، بخشداری بخش چلو، بیش اجتناب کرده اند خوب سال است کدام ممکن است به صورت سرپرستی اداره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست حال این بخشداری ۹ تنها اجتناب کرده اند اختیارات کافی برخوردار نیست اما علاوه بر این بلند مدت شخصی را در وظیفه حال نیز بی حال می‌داند.

بخشداری بخش چلو کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بخش‌های عظیم استان خوزستان است دارای ۲۰۰۰ خانواده ، ۱۰۰۰۰ تن سکنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ روستا کدام ممکن است ۴۰ روستای آن جای خالی اجتناب کرده اند سکنه است. این بخش در سال ۱۴۰۰ دارای ۴۰ شورای ۳ نفره کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شورای ۵ نفره شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ دهیاری است کدام ممکن است این بخشداری اجتناب کرده اند چندین ماه پیش تاکنون بلاتکلیف مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سرپرستی مدیریت می‌شود.

۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ سعید بلدی بخشدار بخش چلو، با تصمیم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جای شخصی را به غلامرضا قادری داد.

براساس قوانین، طول تصدی سرپرستی در گروه‌های دولتی سه ماه است کدام ممکن است تحمل شرایط خاص تا خوب فاصله بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا کمتر از ۶ ماه قابل تمدید است با این حال ظاهراً این موضوع برای صندلی بخشداری چلو صدق نمی‌تدریجی.

انتهای پیام