انتقاد تند از عبدالله گنجی و تمجید از زیدآبادی همزمان


عبدالله گنجی در توئیتر خود نوشت: «احمد زیدآبادی در مناصب سیاسی جزئی از اپوزیسیون محسوب می‌شود، انتقاد و تکذیب او از ج.ا. یک روز هم قطع نمی‌شود، او با ما ۱۸۰ درجه تفاوت دارد، اما پیشنهاد می‌کنم برخی اصلاح‌طلبان آنها باید از آنها الگو بگیرند. به اخلاق و اصالت احترام می گذارد و جمهوری اسلامی را قبول ندارد.

چیزهای زیادی دیدم. به عنوان مثال وی بدتر از چین یا ترکمنستان وضعیت رسانه ای ایران را تکذیب کرد، سخنان اخیر سفیر روسیه را دخالتی در امور داخلی ایران نمی بیند و تمسخر آیت الله جنتی را جایز نمی داند. .) بر شانی مسلط نشدی، او به قلم احترام می گذارد