انتقاد تند علیرضا جهانبخش مشخص شد


انتقاد تند علیرضا جهانبخش مشخص شد

به گزارش خبرگزاری اوغ ; راب جیکوبز سرمربی سابق تیم فاینورد در حمله بی سابقه به علیرضا جهانبخش تاکید کرد: نمی دانم وقتی جهانبخش بازی می کنی هدف چیست؟ بهتر است یک نفر از تیم اصلی فاینورد در تیم حضور داشته باشد. مردم از عملکرد جهانبخش راضی نیستند. او بازیکن خوبی بوده است اما نمی تواند بیشتر از این انجام دهد. او در حال حاضر بازیکن فاینورد نیست.

مقاله ای در انتقاد شدید از علیرضا جهانبخش اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی افوگ منتشر شد. ظاهر شد.