اهداف اقتصادی دولت با ایجاد وزارت بازرگانی ایجاد نمی شود/ اعمال قدرت شورای رقابت برای کنترل قیمت ها.محسن زینده رودی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: در نبود زیرساخت های اقتصادی در کشور، ادغام یا تفکیک آن وزارتخانه ها صورت می گیرد. بی فایده است و رفاه اجتماعی را به همراه نخواهد داشت.

وی افزود: تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت های ویژه ای را در پی خواهد داشت. زیرا بودجه های خاصی به این وزارتخانه اختصاص می یابد یا طرح های پژوهشی و فناوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می شود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است و تجربه نشان داده است که در هر زمینه ای فعالیت ها خاص تر است، مدیران یا سیاست گذاران حوزه با واقعیت های جامعه فاصله دارند.

بیشتر بخوانید:

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی اهداف اقتصادی دولت محقق نمی شود، گفت: فعالیت های خاص نباید معطوف به کارایی و تنظیم بازار باشد. مثلاً فرض کنید برای درمان یک بیماری خاص در جامعه به متخصص نیاز داریم; در صورتی که این فرد متخصص بر اساس بسترها و تجهیزات موجود انتخاب شود، نتایج مورد نیاز را به دنبال خواهد داشت، در غیر این صورت فعالیت های خاص تنها منجر به تئوری و تئوری ارائه می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با ایجاد وزارت بازرگانی، منابع دولتی در نظارت بر بازارهای داخلی افزایش می یابد یا خیر، گفت: به نظر من ایجاد این وزارتخانه به تنهایی نمی تواند حوزه تولید و اقتصاد را تنظیم و کنترل کند. در نتیجه مقامات دولتی و مشاوران اقتصادی می توانند با ایجاد رقابت، رونق را به بازار بازگردانند.

زاینده رودی با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت های قابل توجهی برای جلوگیری از انحصار و انحصار در کشور وجود ندارد، گفت: با وجود این; بازار رقابتی و رقابتی بین تولیدکنندگان در کشور وجود ندارد. بنابراین اگر وزارتخانه به ۲ وزارتخانه یا بالعکس تقسیم شود، تاثیری در رونق کسب و کار ندارد. بنابراین از منظر ویژه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به تنظیم بازار، ایجاد قیمت عادلانه در بازار و در نهایت رفاه اجتماعی نخواهد شد.

این کارشناس توسعه اقتصادی راهکارهای جایگزین به جای ایجاد وزارت بازرگانی یادآور شد: دولت می تواند با تقویت شورای رقابت نقش مدیریتی خود را در حوزه اقتصادی موثرتر کند. اگر این شورا به صورت گسترده یا حرفه ای کار کند، قطعاً می تواند مؤثرتر از ایجاد یک وزارتخانه جدید باشد. زیرا شورای رقابت توانایی و توانایی هماهنگی یا تعیین قیمت و ایجاد بازار رقابتی بر اساس داشتن نیروی انسانی متخصص را دارد. همچنین باید توجه داشت که ایجاد وزارتخانه جدید هزینه های اضافی برای دولت و شورای اسلامی خواهد داشت که با توجه به وضعیت اقتصادی و میزان بدهی دولت نادرست است.

انتهای پیام/