اولین تاکسی هوشمند در تهران


معاون ترافیک شهرداری تهران که هفته گذشته در صفحه شخصی خود از ورود تاکسی های باکیفیت به ناوگان تاکسیرانی تهران طی سه ماه آینده خبر داده بود، با اشاره به وخامت وضعیت تاکسی های تهران گفت. : «از حدود ۶۸۰۰ وسیله نقلیه موجود در تهران، تنها ۲۴۰۰ دستگاه (۳۵ درصد) مورد استفاده قرار می گیرند و مابقی آنقدر فرسوده هستند که فرسوده و فرسوده شده اند.

مجتبی شفیعی گفت: البته بیش از ۹۵ درصد از ۲۴۰۰ دستگاه استفاده شده منسوخ شده و بیش از ۱۳ سال از آن می گذرد. این خودروها از نظر منظر شهری باعث سردرگمی شده اند و از نظر خدمات رسانی نیز کمتر مطالبه گر هستند و به هیچ وجه حرمت مردم تهران را رعایت نمی کنند.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران درباره نوسازی کشتی های تهران گفت: ترافیک و سایر منابع، آژانس ترافیک توانستیم از حدود ۲۴۰ میلیارد تن تجهیزات ارزان قیمت و با سود حداقل ۴ درصدی برای تامین کشتی های تهران استفاده کنیم. .

شفیعی با تاکید بر اینکه تحویل وانت و ورود به تهران در مراحل پایانی است، گفت: این کشتی ها تا سه ماه آینده وارد شهر می شوند و در فاز اول حداقل ۲۵۰ خودرو وارد تهران می شود. این رقم حدود ۱۰ درصد وضعیت فعلی است و ما در این برنامه در رعایت استانداردهای کیفی کوتاهی نکرده ایم.»

وی تصریح کرد: باید تاکید کنم خودروهای ورودی به تهران همگی هوشمند هستند و بر تعداد دینامیک آنها نظارت می شود و بر این اساس کمک هزینه دریافت می کنند.

معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران و ورود خودروهای جدید ادامه دارد، توضیح داد: تا تعمیر کامل کشتی حمل‌ونقل عمومی تهران ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین