ایرج طهماسب مخاطب خود را تغییر داده است!
ایرج طهماسب مهم ترین چیزی که از این تغییر محوری آموخته این است که بار دیگر نشان داد که چقدر خلاق است. اینکه از چند شخصیت قلابی این کار در بین مردم محبوب شده و تا این حد محبوب شده است، اصلا چیز کمی نیست.