اینفوگرافیک / روند یک ماهه کرونا در ایران تا نهم خردادآمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی ۱۰ روز گذشته (۲۰ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱) به طور میانگین در ایران در هر ساعت ۶ نفر به کمتر از یک قربانی بیماری قلبی و عروقی مبتلا شده و ۱۰ نفر نیز بهبود یافته اند. در