اینفوگرافیک/ واکسیناسیون کرونا در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان تا ۲۸ فروردیناجتناب کرده اند تذکر انواع واکسیناسیون درست (۲ دوز)، چین با اختلاف زیادی در رتبه اول قرار دارد.