این داده ها را بررسی می کند که نشان دهنده کاهش قابل توجه کیفیت اینترنت در ایران است


روزنامه شرق نوشت: مردم ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ ساعت با قطعی کامل اینترنت مواجه شدند و بیش از ۴ هزار ساعت اختلال داشتند. بر اساس اطلاعات سامانه «رادار ابر اروان»، ایرانیان در ۵۰۰ درصد روزهای سال ۱۴۰۰ با خاموشی کامل مواجه شدند. ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه یک وعده محقق نشده…

مقاله تحلیل داده ها نشان دهنده افت قابل توجه کیفیت اینترنت در ایران اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.