این نتایج الفجر غیرقابل حفاظت است/ امیدوارم لیگ برای ما خوشایند تمام شودبه گزارش گروه خبر ورزشی، حسین مهربان کسب اطلاعات در مورد دیدار فجر سباسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک کدام ممکن است با جذب می کند به بالا رسید، اظهار داشت: ما گروه اول میدان بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه آن} را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است اعتراف کردند ویژه به ویژه در ربع ساعت پایانی ورزشی. نیمه دوم.” ما اجتناب کرده اند آلومینیوم گلر شناخته شده به عنوان ستاره پایین یاد می کنیم. او واقعاً خوشایند زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند توپ‌های کودک‌های ما اجتناب کرده اند جمله ممکن است را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی کدام ممکن است ما گروه اول در پایین بودیم نتوانستیم به دست آورد شویم.

وی کسب اطلاعات در مورد ورزشی در مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی {در این} شهر یکپارچه داد: مناسب است کدام ممکن است پایین خوشایند واقعاً برای ما خوشایند است با این حال اینکه اجتناب کرده اند شهرمان در اطراف هستیم اصلاً خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر خواهیم بود اجتناب کرده اند این امتیاز استفاده کنیم. با این حال متأسفانه چون قشقایی {در این} پایین ورزشی می کرد نتوانستیم اجتناب کرده اند آنجا یکپارچه دهیم از استاندارد ورزشگاه اصلا خوشایند نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره ای نداشتیم جز اینکه به شهر بیاییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم کنیم کدام ممکن است چگونه در یک واحد استادیوم خوشایند ورزشی کنیم.

او اظهار داشت: “آمار اصلا خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند افکار نیست کدام ممکن است بگوییم در متنوع اجتناب کرده اند مسابقات بدشانسی معرفی شده است ایم.” انشاالله اجتناب کرده اند این پس در موضوع پایین خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوکی کدام ممکن است با روبرو شدن مجتبی سراسیا وارد شد، بتوانیم بهتر از نتایج را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند کار کنیم تا بتوانیم در نهایت فصل هواداران فجر را به وجد بیاوریم. فصل