بازنشستگان کشوری امسال ۲ افزایش حقوق گرفتند


پرداخت حقوق بازنشستگان مهرماه - تهران نیوز - اخبار اجتماعی تسنیم |  تسنیم

حسین سوری اجتناب کرده اند افزایش دوبرابری حقوق بازنشستگان ملت در سال جاری خبر داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سوری (سرزنده بازنشسته کشوری) ۲ مورد اجتناب کرده اند افزایش حقوق بازنشستگان ملت در سال جاری را ادعا کرد.

وی ذکر شد: افزایش ۱۰ درصدی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ابلاغ قوانین اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور به همه تجهیزات ها، صنوبر آن ساده است؛ این افزایش ۱۰ درصدی برای همه حقوق بگیران اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است {در این} ماه صنوبر تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به تعویق نیست، با این حال دومین بند افزایش حقوق بازنشستگان ملت به تخصیص ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای جابجایی برمی گردد کدام ممکن است meting out 9 هزار میلیارد تومان ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم باشد. عادلانه meting out شده است.

وی افزود: به هر طریقی meting out این ۹ هزار میلیارد تومان خواستن به فرآیند هر دو آیین نامه ای دارد. اگر مجبور به استفاده اجتناب کرده اند روشی شدند، هم برای مستمری بگیران نظامی کدام ممکن است ۵۰۰۰ میلیارد تومان شهرت دارند با این حال تعدادشان کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مستمری بگیران کشوری کدام ممکن است تعدادشان بیش از حد است، باید روشی را اعمال کنند. راستگو بهره مند شوند. حدس زده تبدیل می شود کدام ممکن است ۱۰ سهم همراه خود حقوق این ماه در فروردین ماه صنوبر شود، با این حال بند دوم احتمالا به حداقل یک ماه تولید دیگری تمدید خواهد بود.