بخت حافظ / ای هفت، از یکی به من می گوییبه گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز، برای یافتن فال حافظ و تفسیر آن باید دانش و سواد کافی داشت. به همین منظور تصمیم داریم هر روز ترجمه یکی از غزلیات حافظ شیرازی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امروز ۱۹ تیرماه شماره غزلیات حافظ ۲۴۸ را اعلام می کنیم:

ای هفت، تو از جایی پیش من می آیی
غمگینم و مریض، غصه ام ساده است، زندگی به سراغم می آید

اکسیر مراد قلب بی ثمر ما را بزن
یعنی من را از روی زمین در آدرس یکی از دوستان خطاب می کنید

در کمین، جنگ با دل خودم است
تیر و کمان از ابروهایش به سمتم می آید و لبخند می زند

با غریبی و جدایی و غم پیر شدم
ساغر روی زمین جوانی جدید به سراغم می آید

دو سه گونی از اینها را بچشند
اگر بیمار روانی نیستی به من مراجعه کن

سقیع عشرت امروز برای فردا
یا از دیوان عدالت من یک خط صداقت دارم

چو حافظ از دست دادن دلم می گفت
کای صبا چیزی در مورد کوی فلانی به من می گوید

ترجمه شماره غزل ۲۴۸ حافظ در فال شما:

مدتی است که غمگین بوده اید و انتظارات شریک زندگیتان برآورده شده است. اگرچه دوری از عزیزتان سخت است، اما صبور باشید غم جدایی به زودی فروکش کرده و انتظار به پایان خواهد رسید. تمام غم و اندوه به شادی تبدیل خواهد شد.

سرگیجه شما را گیج کرده و نمی دانید چه کار کنید.

انتهای پیام/