بخت حافظ/عشقی داشته ام که نمی خواهیبه گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز، برای به دست آوردن فال حافظ و تفسیر آن باید دانش و سواد کافی داشت. به همین منظور تصمیم داریم هر روز ترجمه یکی از غزلیات حافظ شیرازی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امروز ۱۴ مرداد غزل شماره ۲۷۰ حافظ را می خوانیم:

من دردی از عشق کشیدم که نمیپرسی
زهر هجری را چشیده ام، نپرس

من در سراسر جهان با مشاغل بی پایان بوده ام
من شریکی را انتخاب کرده ام که نمی پرسد

در آسمان اینگونه است
من آبی را دیده ام که از آن می پرسید

از دهانش داخل گوشش ریختم
من کلماتی را شنیده ام که باید بپرسم

به من چی میگی؟
لبمو گاز گرفتم که بپرسم

بدون تو در نمازخانه ات
من آنقدر عذاب کشیدم که شما هم نپرسید

مثل حافظ قریب در راه عشق
من به این نقطه رسیده ام که بپرسم

تعبیر غزل شماره ۲۷۰ حافظ در فال شما:

معشوقه زیبایی داری که در قلبت جا افتاده و همیشه در کنارت خواهد بود. شک و تردید و نگرانی در مورد او را از دل خود دور کنید زیرا سخنان او سرشار از صفا، صداقت و عشق است. به خاطر عشقی که به شما دارد سختی های راه را تحمل کرده است، قدر بودن در کنار او را بدانید، عزت و احترام خواهید داشت.

شما علاقه ای در قلب خود دارید که برای شما مهم و عزیز است. صبور باشید و نگران نباشید. مسافر شما سالم و سلامت است. بیمار به زودی بهبود می یابد.