بدون بو، بدون دود؛ دارویی که به عنوان آب نبات فروخته می شود
از میدان ونک تا تجریش، از آزادی تا چیتگر، از میدان انقلاب تا تئاتر شهر و از راه آهن تا میدان بهمن به گفته نادر، خرده فروشان ناس روزانه بیش از ۵۰۰۰ بسته ناس به فروش می رسانند.