بررسی جالب رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات


مهدی سالم در توییتر درخواست کرده است که از فرزندان خود در محیط اینترنت مراقبت کنند، تمایل به استفاده ایمن از اینترنت [تلویحا طرح صیانت] آیا داری از ۳۰۰۰۰ پاسخگو، ۸۰% یا ۲۴۰۰۰ پاسخ دادند نه! انتهای پیام

مطلب تحقیق و تفحص جالب رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات برای اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.