برکناری سرمربی استقلال – پایگاه خبری تحلیلی آوگ


همراه خود ملاحظه به تعطیلی تعدادی از روزه تمرینات کارکنان فوتبال استقلال فرهاد مجیدی گابریل پین سرمربی آبی ها قصد داشت برای دیدار همراه خود خانوار شخصی به ایتالیا برود کدام ممکن است در اتفاقی غیرمعمول متوجه شد کدام ممکن است بلیت پروازش صادر نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه خروج اجتناب کرده اند این ملت را ندارد. امتحان شده پین برای خروج اجتناب کرده اند ملت به همان اندازه ساعت ۵ صبح بی نتیجه ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس فرودگاه امام خمینی را انصراف کرد.

اگرچه تجهیزات گلف استقلال پیگیر صدور مجوز خروج اجتناب کرده اند ملت بود با این حال به نظر می رسد مانند است مجوز پیشنهادی وی در سامانه سند نشده {است تا} سرمربی خارجی آبی ها به کشورش بازدید نکند. او احتمالا امشب هر دو فردا پس اجتناب کرده اند تعمیر ضرر خروج اجتناب کرده اند این ملت به شما گزینه بدهد به ایتالیا بازدید تدریجی.

سرمربی استقلال اخراج شد

تجهیزات گلف خبرنگاران