بزرگترین باکتری های جهان را بشناسیداین یک کشف شگفت‌انگیز بود، زیرا طبق مدل‌های متابولیک سلولی، باکتری‌ها نباید خیلی بزرگ شوند. پیش از این، دانشمندان حداکثر اندازه ممکن باکتری را که ۱۰۰ برابر کوچکتر از این گونه جدید بود، تعیین کرده بودند.