به افتخار مرد مصطفی تاج زاده


محمد کیانوسرد، نماینده مردم در مجلس ششم در نامه ای در جریان بازداشت سیدمصطفی تاج زاده نوشت:

همین چند روز پیش برای عذرخواهی به منزل آقای مصطفی تاج زاده رفتیم. پروین فهیمی مادر شهید سهراب عربی بر اثر درگذشت ناگهانی فرزند دلبندش مرحوم سهیل.

مناظره ای بین ما از اول تا آخر این جلسه بود. همچنین گویی خود را وظیفه نمی دید جز امیدواری به کسانی که از وضعیت کشور ناامید بودند. من ناامید شدم و او خوشبین بود. گفتم: امید من الان ناامیدی از امید است. اما او بر امید خود پافشاری کرد، امیدوار بود و هنوز هم هست. وی بر پیامدهای خطر ناامیدی تاکید کرد. او ناامیدی را سمی خطرناک برای آینده ایران، اسلام و جامعه می دانست. وی گفت: هرکس که مردم را ناامید کند چه در حکومت و چه در میان فعالان سیاسی، آب به آسیاب دیکتاتوری و استبداد ریخته است.

عده ای دل به او و راههای او که اصلاحات مسالمت آمیز، قانونی، مردمی و منظم در ارتش است، دل بسته اند و راه خود را از یاغیان و عاملان جدا کرده اند و تمسخر و نفرین و مخالفت آنها را پذیرفته اند. ، و خصومت. اما چرا آنها ناامید می شوند؟ چرا راه قانونی انتقاد را می بندند، حتی اگر تند و دردناک باشد.

چرا برخی از مردم می خواهند همه از ترس و انزوا ناامید و ناامید شوند؟ به راستی چه کسانی در بیرون و داخل نظام می خواهند که مردم از هر تغییری دست بکشند. “باشه برو”

ممکن است با برخی از دیدگاه ها و موضع گیری های تاج زاده مخالفت شود، اما نمی توان در وقار، شجاعت و دلسوزی او نسبت به ایران و اسلام شک کرد.

بیش از سی سال است که او را می شناسم. من همیشه او را منطقی، متعادل و مشتاق بحث و تعامل می دانستم. تاج زاده صادق، راستگو و درستکار است.

منتقدان مشفقی مثل تاج زاده باید در اوج بنشینند نه گوشه زندان و زندانی شوند.

وعده شکی ندارد که اتهامات تاج زاده سیاسی است. هدف آن دعوت به خیر و اصلاح کشور است. این نظام نه نظام سلطنتی است و نه تاج زاده مثل کسانی مثل خسرو گلسرخی منتقدی که مخالف و معتقد به مبارزه مسلحانه است، اما در آن نظام دادگاه علنی تشکیل شد و مردم به قضاوت نشستند.

آزادی بی قید و شرط تاج زاده یا با تشکیل دادگاه علنی و افشای سخنان و مواضع آن در معرض رأی مردم و وکلا.

انتهای پیام