به همین سادگی کارها را عقب نیندازیم
وقتی انجام کار‌های کوچک را به بعد موکول می‌کنیم، آن‌ها متورم و از اقلام کوچک فهرست روزمره به اموری آزاردهنده تبدیل می‌شوند. پس چرا به تعویق انداختنِ امور کوچک را ادامه می‌دهیم؟ چطور طبقِ برنامه پیش برویم؟

رژیم لاغری سریع