تاثیرات یائسگی بر مغز چیست؟به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، افزایش میزان ماده سفید به ضایعات کوچکی اطلاق می شود که در اسکن مغز نمایان می شود که با افزایش سن یا فشار خون کنترل نشده بیشتر نمایان می شود. این نشانگرهای بیولوژیکی مغز در برخی از مطالعات با افزایش خطر سکته مغزی، بیماری آلزایمر و کاهش شناخت نقش دارند.

بیشتر بخوانید:

مونیکه برتلر، نویسنده این مطالعه از مرکز آلمانی عصب‌شناسی، گفت: افزایش ماده سفید با افزایش سن مغز افزایش می‌یابد و اگرچه وجود آن به این معنا نیست که فرد دچار بیماری روانی یا سکته می‌شود، اما مقادیر زیاد آن می‌تواند خطرناک باشد. خطر ابتلای فرد به این بیماری ها.”

وی در ادامه افزود: مطالعه ما به بررسی نقش یائسگی در مورفولوژی این سیگنال های مغزی پرداخت. “نتایج ما نشان می دهد که اندازه ماده سفید برای مردان و زنان متفاوت است و یائسگی یا عواملی که شروع یائسگی را تعیین می کنند، مانند تغییرات در روند پیری، عوامل تعیین کننده هستند.”

۳۴۱۰ نفر با میانگین سنی ۵۴ سال در این مطالعه شرکت کردند. از این تعداد ۵۸ درصد زن و ۵۹ درصد زنان یائسه بودند. همچنین ۳۵ درصد از کل شرکت کنندگان فشار خون بالا و نیمی از آنها فشار خون کنترل نشده داشتند.

همه شرکت کنندگان اسکن مغزی MRI داشتند. محققان با بررسی اسکن، اندازه ماده سفید را برای هر شرکت‌کننده محاسبه کردند. حجم متوسط ​​این نشانگرهای مغزی ۰.۵ میلی لیتر بود. متوسط ​​حجم مغز برای مردان ۱۱۸۰ میلی لیتر و برای زنان ۱۰۵۳ میلی لیتر بود. میانگین دوز ماده سفید برای مردان ۴۹۰ میلی لیتر و برای زنان ۴۳۰ میلی لیتر بود.

پس از اصلاح سن و عوامل خطر عروقی مانند فشار خون بالا و دیابت، محققان دریافتند که زنان یائسه سطوح بالاتری از این نشانگرهای مغزی نسبت به مردان هم سن دارند. برای مردان ۴۵ ساله و بالاتر، زنان یائسه دارای حجم سفید کل ۰.۹۴ میلی لیتر در مقایسه با ۰.۷۲ میلی لیتر برای مردان بودند. محققان همچنین دریافتند که افزایش نمرات مغز با افزایش سن و در زنان سریعتر از مردان افزایش می یابد.

زنان قبل از یائسگی و مردان هم سن در افزایش میانگین اندازه ماده سفید تفاوتی نداشتند.

محققان همچنین دریافتند که زنان یائسه نسبت به زنان غیر یائسه در همان سن دارای سطوح بالاتری از ماده سفید هستند. در گروه شرکت کنندگان ۴۵ تا ۵۹ ساله، زنان یائسه حجم کلی ۰.۵۱ میلی لیتر در مقایسه با ۰.۳۳ میلی لیتر برای زنان یائسه داشتند.

صرف نظر از یائسگی، زنان مبتلا به فشار خون بالا کنترل نشده سطوح بالاتری از این نمرات مغزی در مقایسه با مردان داشتند.

برتلر گفت: “مشخص شده است که فشار خون بالا، که بر رگ های خونی کوچک مغز تاثیر می گذارد، می تواند منجر به افزایش قدرت ماده سفید شود.” “نتایج مطالعه ما نه تنها نشان می دهد که تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه چگونه یائسگی می تواند با سلامت عروق مغز مرتبط باشد، بلکه همچنین نیاز به در نظر گرفتن مسیرهای مختلف سلامت برای مردان و زنان و وضعیت یائسگی مورد نیاز است.”

انتهای پیام/