تاگا; “پیکاپ ایسوزو” در بازار ایران
تاگا محصول مشارکت ایسوزو و چین چینگ لینگ تاگا موتورز است که محصولات خود را در بازارهای مختلف از جمله چین و ایران عرضه می کند.