تحریم ۱۳ ایرانی و ۳ نهاد توسط آمریکابه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، زندان بوشهر، دانشکده راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز سه نهادی هستند که در لیست تحریم قرار گرفته اند.

فهرست کامل تحریم های خصمانه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: سید حشمت الله حیات الغیب، هدایت الله فرزادی، مرد فتحی، فرزین کریمی، محمد کاظمی، حسین مدرس خیابانی، محمدحسین خسروی، سید مجتبی، مصفوی، عباسا محمد. رضا استاد، حیدر پان سیده. ، مرتضی پیری، احمد شفاهی، زندان بوشهر، دانشکده راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز.

انتهای پیام/