تحقیر شده و تحت تاثیر ماموران گشت ارشاد به زن و پلیس نمی خورد


نماینده شهروند جوان تهرانی در شورای اسلامی نوشت: نیروی انتظامی باید حافظ مردم فارغ از ملیت و مذهب باشد. اگر مردم به آرامشی که می‌خواهند در جوهر نیروی پلیس تجلی پیدا نکنند، باید به کجا پناه ببرند و به چه کسی کمک کنند؟

انصاف نیوز: محسن پیرهادی نماینده تهران در نامه ای سرگشاده خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی از نحوه برخورد برخی از ماموران گشت ارشاد با زنان در روند اجرای قانون بهداشت و حجاب انتقاد کرد. وی نوشت: تاکید و توصیه رهبر انقلاب بر تساهل و نهی از نفرت پراکنی در جامعه، موید اهمیت سبک و نظم در اجرای قانون بهداشت جسمانی و حجاب و نشان دهنده مسئولیت همگان به ویژه جامعه است. نظامی یک افسر پلیس که به عنوان افسر اجرایی او مورد احترام است، اخلاق حسنه باید مؤدب باشد و بر حفظ حیثیت و احترام شهروندان اصرار کند.

وی در ادامه این نامه اشاره کرده است که متاسفانه علاوه بر تاکیدات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مواردی امیدوارم در اقلیت و گاه به سبک برخورد مدنی رخ داده باشد. ماموران گشت ارشاد و زنان ریز حجاب در شهر شایسته نام نیروی انتظامی هستند که باید حافظ و یاور هویت طبیعی شهروندان باشد نه فراتر از مذهب و ملیت آنها.

عضو کمیسیون و شوراهای کشور در ادامه این نامه افزود: متاسفانه مانند برخی موارد مایه گلایه برخی خانواده ها و تعدد بانوان شده است. رفتار و سلایق متفاوت برخی از افسران با زنان، هدایت آنان به سمت خودروهای گشت، استفاده از نشریات نامناسب، تحقیر و بدرفتاری با برخی از افسران زن در زندانیان و گاه برخورد با زنان بازداشت شده مانند هل دادن و غیره. موارد نه افتخار بانوان ایرانی اسلامی است و نه زیبایی برگزارکنندگان برنامه حجاب و طهارت که نام خود برنامه، دلیل بر چرایی و چگونگی اجرای آن است.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نباید مکانیزمی برای تخریب یا تعرض به موقعیت چند زن در کشور باشد و یا بهانه ای برای مخالفان سیستمی و مدافعان دروغین حقوق زنان در خارج از مرزها باشد، نوشت. در ادامه این نامه آمده است: این موضوع نیز یک ضرورت است که بر اساس فلسفه اولیه تشکیل نیروی انتظامی، این نهاد باید حافظ مردم باشد چرا که نیروی انتظامی پناهگاه شهروندان در انواع و اقسام است. صدمات و جنایاتی که در شهر رخ می دهد و اگر این نگاه با آرامش و آسایش از مردم سلب شود، خوشحال کننده است که نیروی انتظامی آشکار را پیدا نمی کنند، به کجا فرار کنند و به چه کسی کمک کنند؟ باید بدانید که اگر احساس امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی به این سازمان خدشه دار شود، جبران آن سخت و پرهزینه خواهد بود. زنی که در شهر رها شده است در صورتی که احساس امنیت نمی کند به دلیل تجربه شخصی از نیروی انتظامی به عنوان مامور و نگهبان کمک می خواهد و به دلیل ترس از استایل و ظاهر از پناه بردن به نیروی انتظامی خودداری می کند. و نظارت بر تجاوزات و تجاوزاتی که برای بستن مسئولیت مجرمان، جنایتکاران و قربانیان زنان حتی اگر در اقلیت باشند طراحی شده است و چه کسی مسئول این فرار خواهد بود؟

وی همچنین در پایان این نامه خطاب به سردار اشتری تاکید کرد: امیدوارم برای رسیدگی به مواردی که حقوق زنان هر چند جزئی و جزئی نقض شده است، تدبیری بیندیشید و زین ضابطانی برای نظارت داشته باشد. اجرای این طرح مهم و حساس باید مبتنی بر حاکمیت قانون و درک حقوق شهروندی، رویه های دینی و اسلامی و حقوق عمومی باشد.