ترافیک سنگین در جاده چالوسترافیک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس در محدوده‌های هزارچم و، ولی آباد سنگین است.

رژیم لاغری سریع