ترجیح ازدواج حق وتو برای استخدام اعضای هیئت علمی ایجاد نمی کندپیمان صالحی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز در خصوص ارائه فرصت ازدواج برای جذب اعضای هیات علمی گفت: سیاست های کلی کشور همیشه به گونه ای برنامه ریزی شده است که همه باید به سمت آن حرکت کنند و سیاست اصلی امروز است. در همه کشورها از جمله ایران، حمایت از خانواده و رشد جمعیت است.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه همه کشورهایی که همزمان روی کنترل جمعیت تمرکز کردند اکنون پشیمان هستند، افزود: پژوهشکده جمعیت کشورمان سال هاست در این زمینه تحقیقاتی انجام داده است.

مهاجرت به کشورهایی که نمی توانند جمعیت خود را افزایش دهند

وی همچنین خاطرنشان کرد که کشورها راهبردهای مختلفی را برای افزایش تعداد افراد اتخاذ کرده اند. برخی مهاجرت کرده اند و برخی دیگر برنامه های محلی برای افزایش جمعیت دارند. به همین دلیل معتقدم ترجیح دادن به ازدواج تصمیم درستی است.

صالحی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها باید در اجرای سیاست های جمعیتی در کشور تلاش کنند، گفت: نقش وزارت علوم حمایت از اجرای این سیاست ها است.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: دادن این فرصت به حقوق هیچکس لطمه ای وارد نمی کند. چرا که در جدول جذب هیات علمی حدود ۲۶۰ امتیاز پیش بینی شده است که شامل مقالات، تحقیقات دانشگاهی و کارهای پژوهشی است و تنها بخشی از این مرحله مربوط به ازدواج است. نباید چنین وانمود کرد که امتیاز ازدواج برای فرد حق وتو ایجاد می کند.

انتهای پیام/