ترمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریتسا گیلمور در The Ellen Show جشن گرفتند! – بنیاد کارور در نوروالک


بعد از همه {هیچ کس} در محله کارور اجتناب کرده اند این موضوع شگفت زده نمی شود. ما بیشتر اوقات در همین جا با اشاره به موقعیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای زیادی کدام ممکن است Tremain را انتخاب کنید و انتخاب کنید EJ’s HEART برای خیریه این زوج داشته اند می نویسیم. ما خوب گشت و گذار سالانه برای ای جی در روز تولدش در ماه ژوئیه برگزار می کنیم. شناسایی آن “قدم زدن برای ایلیا” است.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ها،” فریتسا در الن شو ذکر شد.

در کل حاضر، گیلمورز تجربیات شخصی را در اداره خیریه شخصی به تماس گرفتن پسرشان کدام ممکن است در ۴ سالگی در سال ۲۰۱۶ در تأثیر خوب بیماری ناگهانی درگذشت، به اشتراک گذاشت. این پاداش توسط خیریه TisBest امکان پذیر شده است کدام ممکن است همراه خود “The Ellen DeGeneres Show” همکاری می تنبل به همان اندازه اشخاص حقیقی، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیریه های استثنایی را عالی تنبل.

ساعت این را به اشتراک گذاشت:

ترمین یکی اجتناب کرده اند اعضای حیاتی محله کارور بود کدام ممکن است ممکن است در سال ۲۰۰۴ وارد شدم. او همچنان برای ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله رو به انبساط کارور کدام ممکن است فارغ‌التحصیلان آن دستاوردهای مادام‌العمر در هر حرفه‌ای هستند، همچنان خوب معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست گران است. توسط Novelette Peterkin، سرپرست مسئله The Carver. The Tremain Patriot قطعاًً همراه خود تمام فارغ التحصیلان Norwalk را انتخاب کنید و انتخاب کنید Carver در در همه مکان ها همراه خود تکان دادن بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند متفکرانه تحقق می تنبل، اگر نگوییم فریاد لذت.

نگاهی فوری به بازخورد ویدیوی YouTube، عشق زیادی را به کل تخصص فراهم می کند. در همین جا ساده تعدادی از مورد اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند روندهای حال موجود است:

اشلی اچ دبلیو نوشت: “ممکن است عاشق این هستم کدام ممکن است وقتی زن متوجه شد همسرش در بحث کردن با اشاره به مرد مرحومش اشکال دارد، او را پنهان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت را تمام کرد. آن یک است مشارکت دقیق است. ❤️

ونسا لایلز نوشت: “عشق ترمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریتزا! EJ’s Heart خوب گروه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده است.”